Skip links

Har du spørsmål om vatn og kloakk?

KONTAKTTENESTER

VATN OG KLOAKK

Bråtveit Entreprenør har i over 35 år tilbode ei rekkje tjenester knyttat til vatn og kloakk til kundar i Stavanger, Sandnes og omland. Me tilbyr legging av vassrøyr og avlaupsrøyr m.m i Stavanger, Sandnes og Rogaland generelt som ein del av vårt tenestetilbod. I tillegg har me tidlegere erfaring fra bygging av vasskraftverk. Bråtveit Entreprenør er innehavar av ADK-sertifisering og har derfor nødvendig kunnskap innfor vatn og kloakk, legging av vassrøyr og graving tilknytt slike prosjekter. Med over 35 års erfaring frå bransjen og mykje lokalkunnskapar frå Stavanger, Sandnes og omland kan du stole på Bråtveit Entreprenør som din leverandør. Me hjelper deg med val og montering av septiktank dersom du ikkje har tilgang til det kommunale avløpsnettet, eller sørgjer for kopling til det kommunale nettet dersom det er moglegheit for det. Elles utfører me sjølvsagd alt anna knytt til graving og legging av røyr for vatn og kloakk. Ta gjerne kontakt med oss for ein gjennomgang av dine behov eller bestill synfaring til ditt prosjekt.

DIN GARANTI SOM VÅR KUNDE


Bråtveit Entreprenør AS skal vere ein entreprenør du kan stole på. Me har kontinuerleg fokus på openheit, kvalitet og tryggleik i vårt arbeid. Våre kundar skal alltid føle seg sikre på at me tilbyr dei det beste og at sluttresultatet har lang levetid. Trenger du ein påliteleg entreprenør i Stavanger, Sandnes og omland? Les gjerne kva våre tidlegare kundar synst om oss på Mitt Anbud og Anbudstorget og ta kontakt med oss i dag for ei uforpliktande synfaring til ditt prosjekt.

11

Maskiner

22 t

Kapasitet

35+

ÅRS ERFARING

500++

PROSJEKT