Skip links

Har du spørsmål om graving?

KONTAKTTENESTER

GRAVING

Bråtveit Entreprenør har nødvendig kompetanse, maskinkraft og kapasitet til å utføre alle typar gravingsprosjekt i Stavanger, Sandnes og omland. Vår maskinpark består av gravere frå 1,5 til 22 tonn og me kan derfor enkelt tilpasse oss ditt prosjekt. Uansett om du har behov for graving tilknytt opparbeiding av tomt, veg, utbetring av hage eller anna så stiller me opp. Me er Sentralt Godkjent innanfor Veg- og grunnarbeidet samt Vassforsynings- og avløpsanlegg og oppfyller alle forskriftsmessige lover og regler før, under og etter arbeidet er gjennomført. Med Bråtveit Entreprenør som din leverandør av graving i Stavanger og Sandnes kan du være sikker på at du graving utførast med tryggleik, kvalitet og nøyaktigheit.

Kjellarsenking

Ønskjer du å utnytte arealet i din kjeller enda betre? Dersom du ønskjer å bygge om din ubrukte kjellar til bruksareal stilles det strenge krav til takhøgde, rømmingsveg og vindauga. Bråtveit Entreprenør AS tilbyr senking av kjellar slik at takhøgda oppfyller både forskriftsmessige krav, samt er brukarvennleg for ditt ønskte bruk. Me utfører meisling av eksisterande golv og støyper deretter nytt golv slik at rommet er klart for ønskt innreiing. Ein innreidd kjellar aukar din bustadsverd og gir deg større rom til det du ønskjer. Ta det første steget mot auka bustadsverd og kontakt oss i dag. Me har kundar i heile Rogaland og leverer vårt tenestetilbod til private, kommunale og bedriftskundar i Stavanger, Sandnes og omland.

Kabelgraving

Bråtveit Entreprenør har eit løypande samarbeid med teleleverandør Get AS som leverer breibandstenester til over 1 million kundar i Norge. Get sitt fiberbaserte nett er i stadig utvikling og ekspansjon i Stavanger og Sandnes. Me har derfor inngått eit samarbeid og sørgjer for at ekspansjonen skal gå så smertefritt som mogleg. Me utfører alt innanfor kabelgraving og sørgjer derfor for at enda fleire kundar i Sandnes og Stavanger kan oppleve breiband og digital-tv-tenester levert av Get. Ved kabelbrot rykker me også ut og gjennomfører nødvendig inspeksjon.

DIN GARANTI SOM VÅR KUNDE


Bråtveit Entreprenør AS skal vere ein entreprenør du kan stole på. Me har kontinuerleg fokus på openheit, kvalitet og tryggleik i vårt arbeid. Våre kundar skal alltid føle seg sikre på at me tilbyr dei det beste og at sluttresultatet har lang levetid. Trenger du ein påliteleg entreprenør i Stavanger, Sandnes og omland? Les gjerne kva våre tidlegare kundar synst om oss på Mitt Anbud og Anbudstorget og ta kontakt med oss i dag for ei uforpliktande synfaring til ditt prosjekt.

11

Maskiner

22 t

Kapasitet

35+

ÅRS ERFARING

500++

PROSJEKT