Skip links

Har du eit spørsmål?

KONTAKTSTED
KOMMUNE
TENESTE
OMFANG
PÅBEGYNT
FERDIGSTILT
STED
KOMMUNE
TENESTE
OMFANG
PÅBEGYNT
FERDIGSTILT

Prestheiveien

Sandnes

30 m

Des 2017

Des 2017

Robert Scotts Gate

Stavanger

50 kvm

Sept 2017

Des 2017

Dalsetveien

Stavanger

90 kvm

Nov 2017

Nov 2017

Torvmyrveien

Gjesdal

90 kvm

Aug 2017

Sept 2017

Kvernelandsveien

Klepp

Steinarbeid

10 kvm

Juni 2017

Juni 2017

KUNDE
KOMMUNE
TENESTE
OMFANG
PÅBEGYNT
FERDIGSTILT
STED
KOMMUNE
TENESTE
OMFANG
PÅBEGYNT
FERDIGSTILT

Get AS

Stavanger

770 m

Okt 2017

Des 2017

Komplett Utemiljø

Sandnes

250 tonn

Nov 2017

Nov 2017

Get AS

Sola

150 m

Sept 2017

Nov 2017

Sitecom

Stavanger

40 m

Okt 2017

Nov 2017

Get AS

Stavanger

120 m

Juli 2017

Juli 2017

Stavanger Kommune

Stavanger

Steinarbeid

150 m

Apr 2017

Mai 2017

Komplett Utemiljø

Stavanger

100 kvm

Feb 2017

Mars 2017

STED:  Prestheiveien

KOMMUNE: Sandnes

TENESTE: Vatn og kloakk

OMFANG: 30 m

PÅBEGYNT: Des 2017

FERDIGSTILT: Des 2017

STED:  Robert Scotts Gate

KOMMUNE: Stavanger

TENESTE: Kjellarsenking

OMFANG: 50 kvm

PÅBEGYNT: Sept 2017

FERDIGSTILT: Des 2017

STED:  Dalsetveien

KOMMUNE: Stavanger

TENESTE: Vatn og kloakk

OMFANG: 90 kvm

PÅBEGYNT: Nov 2017

FERDIGSTILT: Nov 2017

STED:  Torvmyrveien

KOMMUNE: Gjesdal

TENESTE: Graving

OMFANG: 90 kvm

PÅBEGYNT: Aug 2017

FERDIGSTILT: Sept 2017

STED:  Kvernelandsveien

KOMMUNE: Klepp

TENESTE: Steinarbeid

OMFANG: 10 kvm

PÅBEGYNT: Juni 2017

FERDIGSTILT: Juni 2017

Kunde: Get AS

Kommune: Stavanger

Teneste: Graving

Omfang: 770 m

Påbegynt: Okt 2017

Ferdgistilt: Des 2017

Kunde: Komplett Utemiljø

Kommune: Sandnes

Teneste: Massetransport

Omfang: 250 tonn

Påbegynt: Nov 2017

Ferdgistilt: Nov 2017

Kunde: Get AS

Kommune: Sola

Teneste: Kabelgraving

Omfang: 150 m

Påbegynt: Sept 2017

Ferdgistilt: Nov 2017

Kunde: Sitecom

Kommune: Stavanger

Teneste: Kabelgraving

Omfang: 40 m

Påbegynt: Okt 2017

Ferdgistilt: Nov 2017

Kunde: Get AS

Kommune: Stavanger

Teneste: Kabelgraving

Omfang: 120 m

Påbegynt: Juli 2017

Ferdgistilt: Juli 2017

Kunde: Stavanger Kommune

Kommune: Stavanger

Teneste: Steinarbeid

Omfang: 150 m

Påbegynt: Apr 2017

Ferdigstilt: Mai 2017

Kunde: Komplett Utemiljø

Kommune: Stavanger

Teneste: Massetransport

Omfang: 100 kvm

Påbegynt: Feb 2017

Ferdgistilt: Mars 2017