Skip links

ME SØKJER LASTEBILSJÅFØR TIL KROKBIL

Sidan 1979 har maskinentreprenørbedrifta Bråtveit Entreprenør tilbode ei rekkje tenester til våre kundar i Sandnes, Stavanger og omland. Me leverer vårt totale tenestetilbod til både privat- og bedriftskundar, og er fast leverandør av alt innanfor graving for det norske teleselskapet Get AS blant anna. I over 35 år har me vært stolte av å kunne levere kvalitet til våre kundar i Stavanger og Sandnes. Me fokuserer på å ha open kommunikasjon med våre kundar, og rettleiar gjerne kundar før, under og etter prosjektet. Bråtveit Entreprenør blei i 2017 etablert som eit AS og opplever kontinuerleg sterk vekst og auka oppdragsmengde. Derfor søkjer me nå etter fleire gravemaskinførarar og grunnarbeidarar som ønskjer å bidra til framleis utvikling og vekst for bedrifta vår.

ER DU VÅR LASTEBILSJÅFØR TIL KROKBIL? SEND OSS DIN SØKNAD OG CV.

Kvalifikasjonar

  • Beherske norsk skrifteleg og munnleg
  • Førarkort klasse C (CE er eit pluss)
  • Yrkessjåførbevis

Arbeidet består av

  • Fast sjåfør på krokbil
  • Transport av massar, rivningsmateriale, maskinar og liknande både internt i firma og til dels hjå andre bedriftar.
  • Planlegging av transport oppdrag

Me tilbyr

  • Konkurransedyktige føresetnadar
  • Godt arbeidsmiljø
  • Variert arbeidsdag og varierte arbeidsoppgåver

CV

Søknad